Home » ทำไมการขายของออนไลน์จึงเป็นที่นิยม ?

ทำไมการขายของออนไลน์จึงเป็นที่นิยม ?

ในปัจจุบันการขายของออนไลน์ประเภทน้ำยาsaltnic องุ่นยาวsalt เป็นอาชีพที่เริ่มได้ไม่ยาก ซึ่งสามารถทำเป็นทั้งอาชีพหลักและเสริมได้ในเวลาเดียวกัน หลายคนประสบความสำเร็จจากการขายของออนไลน์ จนสามารถลาออกจากงานประจำ แล้วยึดอาชีพขายของออนไลน์เป็นหลัก ด้วยเพราะทำได้ง่าย ลงทุนต่ำ และสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี จึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการขายได้เป็นอย่างดี

การขายของออนไลน์ (E-commerce) คืออะไร

การขายของออนไลน์ (E-commerce) หรือชื่อภาษาไทยว่า “ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ” โดยความหมายของคำว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้น มีผู้ให้คำนิยามไว้อย่างหลากหลาย แต่ไม่มีคำจำกัดความใดที่ใช้อธิบายอย่างเป็นทางการ 

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การผลิต การกระจาย การตลาด การขาย การขนส่งผลิตภัณฑ์ และบริการ อาทิเช่น การขายของออนไลน์ประเภทน้ำยาsaltnic องุ่นยาวsalt เป็นต้น โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ” (WTO, 1998) “ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ” (ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, 2542) ” โดยสรุปแล้ว อีคอมเมิร์ซ หรือ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ก็คือ การซื้อขายสินค้า และการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนั่นเอง

การขายของออนไลน์ (E-commerce) ถือเป็นรูปแบบหนึ่งในการขายของบนอินเทอร์เน็ต เป็นที่นิยมในไทยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงต้นทศวรรษที่ 1970  ในระยะแรกนั้นเป็นเพียงแค่การโอนเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานต่อหน่วยงาน เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่บริษัทใหญ่ๆ แต่สำหรับบริษัทขนาดเล็กหรือรายย่อยนั้น ยังไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร ซึ่งในต่อมาการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange-EDI) เริ่มเข้ามามีบทบาท ประกอบกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในยุคนั้น  บวกกับการพัฒนาด้านอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว  ทำให้หน่วยงานต่างๆ เริ่มหันมาใช้ อีคอมเมิร์ซ หรือ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น อาทิเช่น การขายของออนไลน์ประเภทน้ำยาsaltnic องุ่นยาวsalt เป็นต้น จนกระทั่งปัจจุบันนี้  อีคอมเมิร์ซ ได้กลายเป็นส่วนสำคัญในการทำธุรกิจไปเป็นที่เรียบร้อย และมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะตลาดออนไลน์เป็นตลาดที่เปิดกว้าง โดยสามารถเปิดร้านค้าออนไลน์ได้อย่างไม่ยุ่งยาก การขายของออนไลน์จึงได้รับความนิยม จากกลุ่มคนที่ต้องการหารายได้พิเศษ ที่สำคัญคือต้นทุนต่ำ และสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม การขายของออนไลน์ประเภทน้ำยาsaltnic องุ่นยาวsalt นั้น นับว่าก็มีคู่แข่งที่เยอะพอสมควร ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลก่อนการขายสินค้าทุกครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน และเพิ่มโอกาสในการทำกำไรให้ได้มากที่สุด

Harper Torres

Back to top