การดำเนินชีวิตในสังคมควรที่จะป้องกันตัวเองอย่างไร

                ในปัจจุบันนี้เรื่องของสังคมและการดำเนินชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องให้ความสนใจและให้ความสำคัญอย่างมากที่สุด เราจึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามและก็ให้ความสนใจด้วยกันทั้งนั้นเพราะว่าสังคมในตอนนี้มีเรื่องมากมายที่จะต้องให้เราเองต้องระวังตัวอีกเช่นกัน                 ทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่สุดเลยที่เราเองก็จะต้องคำนึงถึงว่าเราจะต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเพราะทุกอย่างนั้นถ้าหากเราประมาทแล้วก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ดีกับตัวของเราเองที่สุดด้วย เรื่องของการดำเนินชีวิตในสังคมนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่เราเองก็จะต้องอย่ามองข้ามและก็ให้ความสนใจกันอย่างยิ่งด้วย                 การที่เรานั้นใช้ชีวิตในสังคมไทยนั้นเราก็จะต้องระวังให้มากที่สุดเพราะว่าถ้าหากเราระวังมากเท่าไหร่แล้วก็จะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีและผลที่ดีก็เกิดขึ้นกับเราอีกด้วย ในสังคมสมัยนี้นั้นเราเองก็ควรที่จะต้องป้องกันตัวให้มากๆเพราะว่าถ้าหากเราป้องกันตัวเองมากเท่าไหร่ก็จะได้พ้นจากภัยสังคมที่ไม่ดีขึ้นมาด้วย                 เราเองจึงควรที่จะต้องรู้จักที่จะใช้การดำเนินชีวิตในสังคมให้เป็นรูปแบบด้วย ทุกอย่างในตอนนี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองจะมองข้ามไปไม่ได้ สังคมและการดำเนินชีวิตจึงเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องอย่ามองข้ามไปเลย เรื่องของการดำเนินชีวิตเราจึงควรที่จะต้องระวังให้มากๆเพราะว่าถ้าเราใส่ของมีค่าของนั้นก็จะช่วยทำให้เราอาจจะเกิดอันตรายที่มากยิ่งขึ้นด้วยได้                 การที่เราอยากที่จะมีชีวิตที่ดีนั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างมากที่สุดเลย และการที่เราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้นั้นเราเองจะต้องใส่ใจและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เราเองจึงควรที่จะต้องระวังให้มากที่สุดเพื่อที่เราเองจะได้ไม่ต้องกังวลใจอีกด้วย เรื่องของสังคมนั้นเราเองก็จึงควรที่จะใส่ใจให้มากเพื่อที่เรานั้นจะได้ไม่ต้องมาเจอกับอะไรที่ไม่ดีหรือภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นมาด้วย                 เรื่องของสังคมและการดำเนินชีวิตในตอนนี้นั้นจึงเป็นเรื่องหนึ่งที่เราเองก็จึงควรที่จะต้องให้ความสนใจอย่างที่สุดเพราะว่าการที่เราใส่ใจหรือให้ความสำคัญกับสังคมและการดำเนินชีวิตนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอีกเช่นกันที่เราเองจะได้ไม่ต้องเจอกับภัยอันตรายที่มากมายด้วย อะไรที่ป้องกันได้เราเองก็ควรที่จะป้องกันเพื่อประโยชน์ที่ดีของเราเองด้วย เรื่องขแงการป้องกันภัยอันตรายนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับเราอีกเช่นกัน