5 พฤติกรรมที่ไม่ควร เพราะอาจจะทำให้ ผลตรวจสุขภาพคลาดเคลื่อน

เชื่อว่าหลายคนนั้นตอนนี้อาจจะอยู่ในช่วงที่ใกล้กับตรวจสุขภาพประจำปีอยู่อย่างแน่นอน ซึ่งเชื่อว่าหลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าการตรวจสุขภาพของเรานั้นมีโอกาสที่จะคลาดเคลื่อนด้วยนะครับ  ดังนั้นในบทความนี้เราอยากจะขอพูดถึง  “ 5 พฤติกรรมที่ไม่ควร เพราะอาจจะทำให้ ผลตรวจสุขภาพคลาดเคลื่อน “ ซึ่งถ้าหากเราทำแล้วอาจจะทำให้ผลตรวจสุขภาพของเรานั้นคลาดเคลื่อนจากการตรวจสุขภาพนะครับ   นอนน้อยเกินไป   อย่างแรกเลยนั้นเชื่อว่าหลายคนนั้นยังจะยังไม่รู้นะครับว่าการที่เรา “พักผ่อนน้อยเกินไป” นั้นอาจจะทำให้ผลตรวจของเรานั้นคลาดเคลื่อนได้เลยนะครับ โดยเฉพาะความดันเลือดนั้นนั้นจะจะตรวจสอบได้ยากมากขึ้นนะครับ เพราะว่าการพักผ่อนน้อยจะทำให้การเต้นของหัวใจนั้นผิดไป และ ความดันเลือดนั้นผิดไปจนทำให้การตรวจสุขภาพนั้นตรวจสอบได้ยาก ดังนั้นก่อนที่เราจะตรวจสุขภาพนั้นเราไม่ควรจะพักผ่อนน้อยนะครับ ไม่อย่างนั้นผลเลือดของเรา และ ความดันเลือดของเรานั้นคลาดเคลื่อนได้นะครับ   งดเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ทุกชนิด   ในส่วนต่อมานั้นคือในเรื่องของ “เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอร์” นั้นก่อนที่เราจะตรวจร่างกาย หรือ ตรวจสุขภาพนั้นเราไม่ควรไปดื่มแอลกอฮอร์นะครับ เพราะว่าอาจจะทำให้ผลตรวจสุขภาพนั้นคลาดเคลื่อนมากยิ่งขึ้น  โดยเราควรที่จะงดดื่มแอลกอฮอร์  24 ช.ม.   ไว้ด้วยนะครับไม่อย่างนั้นอาจจะทำให้ผลตรวจของเรานั้นคลาดเคลื่อนเอาได้นะครับ   งดน้ำ   เชื่อว่าหลาย ๆ คนนั้นได้ยินคำนี้แล้วอาจจะคิดว่าทำไมเราต้อง “งดน้ำเปล่า” ด้วยทั้ง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการตรวจร่างกายเลย แต่แท้จริงแล้วความหมายของคำว่างดน้ำนั้นหมายถึงการงดเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมที่อยู่ในน้ำเช่น…