ทำไมการขายของออนไลน์จึงเป็นที่นิยม ?

ในปัจจุบันการขายของออนไลน์ประเภทน้ำยาsaltnic องุ่นยาวsalt เป็นอาชีพที่เริ่มได้ไม่ยาก ซึ่งสามารถทำเป็นทั้งอาชีพหลักและเสริมได้ในเวลาเดียวกัน หลายคนประสบความสำเร็จจากการขายของออนไลน์ จนสามารถลาออกจากงานประจำ แล้วยึดอาชีพขายของออนไลน์เป็นหลัก ด้วยเพราะทำได้ง่าย ลงทุนต่ำ และสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี จึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการขายได้เป็นอย่างดี การขายของออนไลน์ (E-commerce) คืออะไร การขายของออนไลน์ (E-commerce) หรือชื่อภาษาไทยว่า “ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ” โดยความหมายของคำว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้น มีผู้ให้คำนิยามไว้อย่างหลากหลาย แต่ไม่มีคำจำกัดความใดที่ใช้อธิบายอย่างเป็นทางการ  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การผลิต การกระจาย การตลาด การขาย การขนส่งผลิตภัณฑ์ และบริการ อาทิเช่น การขายของออนไลน์ประเภทน้ำยาsaltnic องุ่นยาวsalt เป็นต้น โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ” (WTO, 1998)…