เรื่องของสายตาสั้น ที่เรานั้นอาจจะยังไม่รู้กัน

ภาวะสายตาสั้นนั้นหลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้นะครับ ว่าภาวะสายตาสั้นนั้นมีคนที่เป็นอย่างมาก และ หลายคนนั้นก็ประสบปัญหาในการมองในปัจจุบันอย่างมากเลยนะครับ ซึ่งในเรื่องของสายตานั้น หลายคนนั้นมีเรื่องเข้าใจผิดมากมายด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึง เรื่องขอสายตาสั้นทีหลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้กันนะครับ   สายตาสั้นมี 2 ระดับ   หลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าภาวะสายตาสั้นนั้น จะเป็นหนึ่งในภาวะที่มีมากกว่า 1 ภาวะนะครับ ซึ่งภาวะสายตาสั้นนั้นจะมี 2 ระดับ นั้นเอง โดยภาวะสายตาสั้น 2 ระดับ นั้นมีดังนี้   สายตาสั้น ชนิดธรรมดา : เป็นภาวะสายตาสั้น ที่มองไม่ชัดเจน ทำให้ต้องคอยมองแบบใกล้ ๆ เพื่อให้เห็นภาพอย่างชัดเจน ซึ่งส่วนมากภาวะนี้นั้นจะมีถึง อายุ 25 และจไม่มีภาวะแทรกซ้อนอะไรตามมานั้นเอง   สายตาสั้น ชนิดร้าย : เป็นภาวะสายตาสั้น มาตั้งแต่เกิดต้องเข้าไปดูใกล้ ๆ จนตาใกล้วัตถุอย่างมาก และจะมีภาวะแทรกซ้อนได้ด้วยเช่นกัน ตาบอด …